BOŻE NARODZENIE – JĘZYK HISZPAŃSKI

PRZEDSZKOLE

SZKOŁA PODSTAWOWA I-III

SZKOŁA PODSTAWOWA IV-VI

SZKOŁA PODSTAWOWA VII-VIII

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

ETAP EDUKACYJNY
POZIOM JĘZYKOWY
TYTUŁ
OPIS

POBIERZA1

Regalos de Navidad

Porównanie zwyczaju obdarowywania prezentami w Hiszpanii i Polsce – rysunki

POBIERZ


A1

Tarjeta de Navidad

Poznanie hiszpańskich świątecznych życzeń – kartka z życzeniami


POBIERZ
A1/A2
Calendario de Adviento
Poznanie leksyki związanej ze świętami – kalendarz adwentowy

POBIERZ
A1/A2

Crucigrama de Navidad

Powtórzenie słownictwa dotyczącego świąt – krzyżówka

POBIERZ
A1/A2

Navidad en España – mapa mental

Powtórzenie słownictwa dotyczącego świąt – mapa myśli


POBIERZ